komorastomatologa.com

Vlada Republike Srpske imenovala novi savjet za zdravlje Republike Srpske

Na osnovu člana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske i člana 8. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u vezi sa Odlukom o osnivanju Savjeta za zdravlje, Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj 10.2.2022. godine, imenovala je nove članove Savjeta za zdravlje, u sastavu:

  • Nataša Grubiša, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
  • Ranko Škrbić, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet,
  • Dejan Bokonjić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet u Foči,
  • Saša Vujnović, Komora doktora medicine Republike Srpske,
  • Saša Dabić, Komora doktora stomatologije Republike Srpske,
  • Siniša Miljković, Društvo doktora medicine Republike Srpske,
  • Draško Kuprešak, Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske.

Savjet za zdravlje je stručno i savjetodavno tijelo za oblast zdravstva, koje se sastoji od sedam članova iz reda istaknutih stručnjaka iz pojedinih grana medicine, stomatologije i farmacije, koje imenuje Vlada RS, na prijedlog ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS.

Nadležnosti Savjeta su: analiza stanja u oblasti zdravstvene zaštite, predlaganje i podsticanje donošenja mjera za unapređenje zdravstvene zaštite, obaveznog zdravstvenog osiguranja, planiranja, programiranja i razvoja zdravstvenog sistema, utvrđivanje oblasti od interesa za Republiku u kojima se proglašavaju referentni centri kao i predlaganje mjera racionalne upisne politike na visokoškolske ustanove i srednje škole u kojima se obrazuju zdravstveni radnici.

U skadu sa Rješenjem o imenovanju članova Savjeta za zdravlje Republike Srpske, 03.03.2022. godine, u prostorijama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, održana je konstitutivna sjednica novog saziva Savjeta sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite dr Alenom Šeranićem, na kojoj je za predsjednika Savjeta izabran prof. dr Ranko Škrbić, a za njegovog zamjenika spec. dr Saša Dabić.

Imenovanjem dr Saše Dabića – specijaliste oralne hirurgije, na mjesto zamjenika predsjednika Savjeta, iskazana je velika čast i priznanje stomatologiji kao profesiji, koja predstavlja važan segment opšteg zdravlja našeg stanovništva.

Uz potpuno razumijevanje odgovornosti koju donosi ova funkcija, postavlja se cilj ka što boljem budućem razvoju i poboljšanju zakonodavnih okvira i mjera, kako u oblasti stomatologije, tako i u oblasti zdravstvene zaštite i razvoja cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Novoimenovanim članovima Savjeta za zdravlje čestitamo na izabranoj dužnosti i želimo puno sreće i uspjeha u radu