komorastomatologa.com

VIII Simpozijum stomatologaRS sa međunarodnim učešćem – Foča 2017

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će i ove godine Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovati „VIII Međunarodni simpozijum doktora stomatologije RS“. Simpozijum će se održati u subotu, 09. septembra 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Foči.  

Programom simpozijuma je pored predavanja predviđeno i održavanje poster sesije. Informacije o prijavi radova za poster sesiju biće naknadno date. 

Kotizacija za učesnike će iznositi 50 KM, a Savjet za zdravlje Republike Srpske je skup bodovao sa 5 bodova.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i uzmete aktivno učešće u radu simpozijuma i tako doprinesete daljem razvoju stomatologije.