komorastomatologa.com

Vakcinacija zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske provodi pripremne aktivnosti za vakcinaciju protiv COVID-19 u Republici Srpskoj. U skladu sa Planom vakcinacije protiv COVID-19 u Republici Srpskoj, zdravstveni radnici i ostali zaposleni u zdravstvenim ustanovama koji dolaze u kontakt sa pacijentima predstavljaju prioritet za obezbjeđivanje vakcinacije. Vakcinacija će biti dobrovoljna i besplatna. Kako bi se na vrijeme sakupili podaci o potrebama za vakcinama za provođenje vakcinacije zaposlenih u zdravstvenom sistemu, kao i o stavovima zaposlenih prema vakcinaciji protiv COVID-19, prosljeđujemo vam kratak anonimni onlajn upitnik, pripremljen od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Onlajn upitnik je dostupan na sljedećem linku: https://forms.gle/gJmrJ15sCcgf7FUe9

Nakon prvih prikupljenih podataka iz ove ankete o stavovima i broju zainteresovanih za vakcinaciju, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prosljediće novu anketu, u koju će se tražiti osnovni podaci zdravstvenih radnika koji žele da prime vakcinu.

Važno je napomenuti da profesionalni tim u stomatološkim ambulantama, uz doktore stomatologije, čine i stomatološke sestre i zubni tehničari, koji nisu članovi Komore doktora stomatologije, te nemamo njihove kontakte i nismo u mogućnosti da ih obavijestimo o anketi koja je u toku. Molimo vas da to uradite vi, te ovaj tekst prosljedite vašim saradnicima u okviru svoje zdravstvene ustanove, kako bi što veći broj zdravstvenih radnika i saradnika dobio ovu informaciju.

Rok za popunjavanje upitnika je srijeda 10.02.2021. godine.