komorastomatologa.com

Sigurna profesija – Program osiguravajuće zaštite

Program osiguravajuće zaštite zdravstvenih radnika, koji na bh. tržištu nudi UNIQA osiguranje.

U nastavku informacija namijenjena zdravstvenim radnicima, a koja se između ostalog tiče prvih isplata odštetnih zahtjeva po “Sigurnoj profesiji” po osnovu prekida rada kao posljedica pandemije koronavirusa.