komorastomatologa.com

Sastanak sa ministrom zdravlja u okviru redovnih konsultacija i planova za rad u budućem periodu

U okviru redovnih konsultacija i planova za rad u budućem periodu, ministar Alen Šeranić razgovarao je sa predstavnicima Komore doktora stomatologije Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Sašom Dabićem.

Na sastanku je bilo riječi o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji ovog kadra, kao i aktivnoj ulozi strukovnih komora u odlukama koje se tiču unapređenja usluga zdravstvene zaštite, ujednačavanja kvaliteta usluga, nomenklaturi zdravstvenih usluga, kao i jačanja profesije i kompetencija. Bilo je riječi o planu mreže zdravstvenih ustanova i ulozi zdravstvenih komora kod kreiranja budućih rješenja. Bilo je riječi o imenovanju republičkog koordinatora za oblast stomatologije/oralnog zdravlja u Republici Srpskoj.

Ministar Šeranić se zahvalio Komori doktora stomatologije Republike Srpske na uspješnoj saradnji i kontinuiranom doprinosu kod izrade strateških dokumenata i planova.