komorastomatologa.com

Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus (COVID-19)

Poštovani članovi Komore,

Komora je u saradnji sa naša dva fakulteta, Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Banja Luke i Medicinskim fakultetom, odsjek za stomatologiju iz Foče kreirala Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus korona ( covid-19), koji će vam pomoći u današnjem svakodnevnom radu u slučaju pružanja stomatoloških intervencija kod istih.

S poštovanjem!