komorastomatologa.com

Obavještenje o radnom vremenu stomatoloških ambulanti

Poštovani članovi Komore, 

Štaba za vanredne situacije donio je mjere o ograničavanju rada privatnih stomatoloških ambulanti do 25.05.2020.godine u vremenenskom periodu koje ne narušava trajanje policijskog časa. 

U prilogu se nalazi cijeli Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

ZAKLJUČAK O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA