komorastomatologa.com

Donacija zaštitnih vizira

Poštovani članovi Komore, Komora je u saradnji sa firmom IVOCLAR i sa gospođom Danijelom Čikarom, predstavnikom firme za BiH, uspjela obezbjediti zaštitne vizire za naše kolege, koji

Opširnije »