komorastomatologa.com

Godišnje nagrade za 2010. godinu

Na  svečanoj Skupštini Komore doktora stomatologije RS, održanoj 1.oktobra 2010. godine  uručana su priznanja i nagrade poštovanim kolegam koji su svojim zalaganjem obilježili protekli period.

Opširnije »

Dopis Narodnoj skupštini RS

Doktori stomatologije, organizovani i okupljeni u Komori doktora stomatologije Republike Srpske, aktivno su učestvovali u postupku priprema za donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, organizujući zborove

Opširnije »