komorastomatologa.com

Dopis Narodnoj skupštini RS

Doktori stomatologije, organizovani i okupljeni u Komori doktora stomatologije Republike Srpske, aktivno su učestvovali u postupku priprema za donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, organizujući zborove

Opširnije »