komorastomatologa.com

Program za zaštitu od zračenja

Rendgen je postao nezaobilzana  dijagnostička metoda u savremenoj stomatološkoj praksi. Sve veći broj stomatoloških ambulanti se odlučuje za posjedovanje vlastitog dentalnog rendgen aparata. Državna regulativna

Opširnije »