komorastomatologa.com

Elektronski karton

STOMIS – Stomatološki Informacioni Sistem je računarski program namenjen za automatizaciju tehnologije rada i poslovanja stomatoloških ordinacija. Sistem se može lako integrisati u postojeće okruženje stomatološke

Opširnije »

Namjenski krediti

Poštovane kolege, u proteklom  periodu, obavio sam razgovor  sa jednom od banaka u Banjoj Luci (NLB Razvojna banka), u vezi mogućeg dobijanja namjenskog kredita za

Opširnije »