komorastomatologa.com

Međunarodni kongres doktora stomatologije – Foča 2018

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na „Međunarodni kongres doktora stomatologije“ koji će se održati 12-13. oktobra 2018. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska. Pored predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i time obogatite program kongresa.

 Detaljne informacije o kongresu: program, uputstvo za slanje sažetaka, kotizacija i bodovanje se nalaze u prilogu.

Radujemo se Vašem dolasku u Foču!
 

Srdačno,
Kongresni odbor

KONGRES 2018 – program <<< PDF

PRILOG 1 – prijava radova  <<< PDF