Poštovane kolege,

U cilju boljeg informisanja, želim da Vam dam upute , koje će Vam pomoći da izbjegnete neprijatnosti sa inspekcijama, koje su sve češće, jer je evidentno da su pooštreni kriteriji, a kazne drastično povećane. U tekstu koji slijedi, dobićete upute, od kojih je najveći dio i obavezan za buduću sertifikaciju ambulanti. Dakle, to su sadašnji uslovi koje trebate ispuniti i za koje možete nepotrebno platiti veliku kaznu.Počeću od ulaska u čekaonicu. Na ulaznim vratima, na vidnom mjestu, treba da stoji natpis na kom je jasno ispisano radno vrijeme, adresa ambulante i broj telefona ambulante. U samoj čekaonici treba da stoji, na vidnom mjestu (oglasnoj tabli) sljedeća obavještenja:

-    radno vrijeme,
-    spisak zaposlenih u ambulanti (doktori stomatologije i stomatološke sestre ili zubni tehničari)
-    adresa i broj telefona ambulante
-    cjenovnik sa kompletnim asortimanom usluga, šiframa usluga i cijenama.
-    obavjest da su stomatološke usluge oslobođene od PDV-a

U čekaonici još treba da stoji upozorenje pacijentima da uzmu fiskalni račun, kao i znak da je zabranjeno pušenje (kao i u svim ostalim prostorijama).

U toaletu morate imati toplu i hladnu vodu, tečni sapun i papirne ubruse za brisanje ruku, a u kabini WC-a, tolet papir.

U samoj ordinaciji tekođe znak o zabrani pušenja, istaknut cjenovnik usluga sa šiframa i cijenama. Papirni ubrus i tečni sapun za doktore i sestre. Za sestre i doktore obavezne su maske i rukavice, a obavezne su i zaštitne naočare (ko nosi naočare sa dioptriom, oslobođen je upotrebe zaštitnih  naočara).

Najviše mogućnosti da budete kažnjeni je rad sa fiskalnom kasom. U kasi ili u kutiji gdje držite novac, smije biti samo onoliko novaca koliko ste proveli kroz fiskalnu kasu. Obavezno napravite odluku o visini blagajničkog maksimuma (otkucajte i potpišite,ovjerite pečatom) i taj iznos je maksimum koji možete podići u jednom danu. Novac iz blagajničkog maksimuma služi za plaćanje svakodnevnih potreba i korištenje vaših troškova, ali mora biti opravdan računima.

Predlažem Vam da se o način korištenja ovog novca i njegovog unosa u kasu (depozit), posavjetujete sa svojim knjigovođom i sa firmom od koje ste nabavili kasu, a ja ću Vam ovdje iznjeti način na koji se radi u mojoj ambulanti.

Na početku dana ukucavamo u fiskalnu kasu iznos para od blagajničkog maksimuma koji smatramo da će nam biti potreban za vraćanje kusura ili svakodnevne potrebe. U kutiji gdje se nalazi novac od blagajničkog maksimuma, nalazi se i odluka o blagajničkom maksimimu i svi računi za troškove do tada. U toku dana, ukucavamo svoje usluge koje smo obavili, a u slučaju inspekcijskog nadzora, inspektora informišemo  da je novac u kasi koji je mimo onog od usluga, novac koji smo uzeli od blagajničkog maksimuma i uveli za taj dan. Na kraju dana storniramo unos unjetog viška i sljedeći dan ponavljamo isti postupak.

Što se tiče protokola u stomatološkoj ambulanti, pored  protokola o upravljanju medicinskim otpadom, prema standardima sertifikacije trebaće i knjiga sterilizacije, knjiga neželjenih događaja i incidenata u ambulanti, knjiga žalbi i pritužbi, knjiga kontrole infekcije i knjiga upravljanja medicinskim otpadom. Po sertifikacionim standardima tu još ima mnogo toga što treba ispoštovati, ali o svemu ćemo Vas izvještavati preko Web starnice Komore.
Osoblje treba da ima najmanje jednu rezervnu, čistu uniformu, klompe ili borosane na nogama, identifikacione oznake na uniformi za doktora i sestru.

Nedavno smo uputili Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske zahtjev da nam po svojim sektorima (tržišna inspekcija, inspekcija rad i zaštite na radu, zdravstveno-sanitarna inspekcija, inspekcija za zaštitu od požara) dostave spisak stavki koje, u  postupku inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo da traži od subjekta. Njihov odgovor ćemo, čim dobijemo, takođe postaviti na ovaj sajt.

dr Slavko Pećanac


 

Ostavite svoju email adresu i primajte obavještenja iz Komore putem elektronske pošte.

Članstvo u Komori je obavezno za doktore stomatologije koji se profesionalno bave stomatološkom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srpske.